แผนผังชีวิตเฉพาะบุคคลตามแนวทางในคัมภีร์พระเวท
With Certified and Renowned Ayurvedic Experts

ตามแนวทางของอายุรเวท ทุกสิ่งภายในและภายนอกตัวเราคือพลังงาน องค์ประกอบของพลังงานคือความเคลื่อนไหว (ลม) ความเปลี่ยนแปลง (ไฟ) และโครงสร้าง (น้ำ)

เราทุกคนประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบนี้แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตน การทำความรู้จักและเข้าใจเอกลักษณ์ของตนเองคือพื้นฐานของอายุรเวท

วัตถุประสงค์ของแผนผังชีวิตคือเพื่อชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนใครของคุณ ทำความเข้าใจข้อบกพร่อง เรียนรู้สิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตของคุณเองทั้งที่สำคัญและมองเห็นได้ยาก เพื่อให้คุณวางแผนและรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้ ไม่มีสิ่งใดถูกกำหนดมาตายตัว เมื่อความตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นใครและมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพิ่มขึ้น จิตสำนึกจะเกิดการยกระดับ การมองและทำความเข้าใจโลกของคุณจะเปลี่ยนไป ยิ่งเข้าใจตนเองมากขึ้นเท่าใด คุณก็ยิ่งวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นเท่านั้น โหราศาสตร์ควรใช้เป็นเพียงแผนที่ แต่คุณคือผู้กำหนดทิศทางที่จะก้าวไป

เราจะจัดทำแผนผังชีวิตเฉพาะบุคคลตามแนวทางของคัมภีร์พระเวทให้คุณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ภาพรวมเส้นทางชีวิตของคุณตามลัคนาและตำแหน่งของดวงจันทร์ตอนที่คุณเกิด

2.การจับคู่ของดวงดาวที่ประกอบกันขึ้นเป็น “โยกา” (หมายถึงโชคชะตา) และบุคลิกลักษณะของคุณ

3.ธาตุเจ้าเรือน (โดชาหรือลักษณะพื้นฐานของร่างกาย)

4.วัตถุประสงค์แห่งชีวิตของคุณ-อธิบายโดยละเอียดตามพื้นดวงชะตาหรือ “นักษัตร”

ดร.สุชาดา มาร์วาห์ จะเป็นผู้จัดทำแผนผังชีวิตให้คุณเป็นไฟล์ pdf และจัดส่งให้ทางอีเมล

 

เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงิน เราจะส่งแบบฟอร์มให้คุณกรอกรายละเอียดวันเกิดของคุณ ความแม่นยำของแผนผังขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของข้อมูลเวลาเกิด

ราคา : 4,500 บาท

Yes I am interested

Testimonial

Thank you so much for such a detailed, clarifying response. This is very useful and much appreciated! I admire your understanding and ability to communicate it. Hopefully someday I will be able to come back and study under you further. In the meantime, so much gratitude for your generous time and explanations. This is more than I had hoped for. Thank you so much!”

—Brianna Colon