การตรวจสุขภาพโดยละเอียด

การตรวจสุขภาพโดยละเอียด 90 มีวัตถุประสงค์คือเพื่อตรวจเช็คสภาวะไม่สมดุลของสุขภาพของคุณในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิคที่แม่นยำของอายุรเวท ศาสตร์เก่าแก่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • จับชีพจรที่มือ เท้า ท้อง ไหล่และศีรษะ
  • วินิจฉัยลิ้น ริมฝีปาก เล็บและผิว
  • วินิจฉัยกระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกสันหลังตอนบน กระดูกสันหลังส่วนเอว และกระดูกสันหลังส่วนก้นกบ
  • วินิจฉัยกล้ามเนื้อจุดที่มีอาการหดเกร็
  • วินิจฉัยการไหลเวียนของพลังงานในจักราหรือศูนย์กลางพลังงานสำคัญของร่างกายทั้งหมดโปรแกรมนี้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทผู้มีประสบการณ์และใบรับรอง หลังการตรวจวินิจฉัยคุณจะได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างรอบด้านเพื่อให้คุณสามารถปรับสมดุลพลังงานของตนเอง ให้มีความสดชื่นและสมดุลยิ่งขึ้น

โปรแกรมนี้ใช้เวลา 90 นาทีและเป็นโปรแกรมบังคับก่อนที่จะเข้ารับโปรแกรมการรักษาอื่นๆของ AYU ได้

ราคา :7,500 บาท

หากคุณตัดสินใจเข้ารับโปรแกรมการบำบัดของ AYU ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะรวมอยู่ในราคาโปรแกรม.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม