การตรวจสุขภาพโดยละเอียด
With Certified and Renowned Ayurvedic Experts

โปรแกรมนี้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทผู้มีประสบการณ์และใบรับรอง หลังการตรวจวินิจฉัยคุณจะได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างรอบด้านเพื่อให้คุณสามารถปรับสมดุลพลังงานของตนเอง ให้มีความสดชื่นและสมดุลยิ่งขึ้น  ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทผู้มีประสบการณ์และใบรับรอง 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ“ ประเภท Dosha” หรือธาตุและ  ค้นหาความไม่สมดุลของสุขภาพของคุณด้วยศาสตร์โบราณของอายุรเวท  

 สามารถทำได้โดย:

  • ด้วยการรับฟังและทำความเข้าใจอย่างจริงจัง  วิธีการใช้ชีวิตประจำวัน,โภชนาการ,นิสัยความคิ, ดอารมณ์และรูปแบบการนอน
  • จับชีพจรที่มือ เท้า ท้อง ไหล่และศีรษะ
  • วินิจฉัยลิ้น ริมฝีปาก เล็บและผิว
  • นิจฉัยกระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกสันหลังตอนบน กระดูกสันหลังส่วนเอว และกระดูกสันหลังส่วนก้นกบ
  • วินิจฉัยกล้ามเนื้อจุดที่มีอาการหดเกร็ง
  • วินิจฉัยการไหลเวียนของพลังงานในจักราหรือศูนย์กลางพลังงานสำคัญของร่างกายทั้งหมด

ข้อมูลที่รวบรวมได้ช่วย ในการสร้าง แผน สุขภาพองค์รวม’  สำหรับ คุณ ที่มุ่งสู่ความสมดุล การใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับตัวเองช่วยในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ค่าใช้จ่ายสำหรับ 90 นาที เป็น 7,500 บาท / – สุทธิ  

 หลังจากตรวจสุขภาพแล้ว คุณสามารถลงทะเบียน ในAYU Holistic Wellness Program. 

Yes I am interested