การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวชที่ผ่านการรับรองและมีชื่อเสียง

จะมีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับโภชนาการและการดำเนินชีวิตตามสภาวะปกติหรือธรรมชาติพื้นฐานของคุณ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับสุขภาพที่ดีที่สุด รายงานนี้ประกอบไปด้วย

  • ประเภทอาหารสำหรับมื้อเช้า กลางวันและเย็น
  • รายการผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว เนื้อ สมุนไพรเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประโยชน์
  • รายการอาหารเสริมและสมุนไพรอายุรเวทที่มีประโยชน์
  • คู่มือการนวดตนเอง
  • ประเภทและความถี่ของการออกกำลังกาย
  • สีที่ให้ประโยชน์
  • เสียงที่ให้ประโยชน์ (บทสวด มนตรา)
  • รายการอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
  • การบริหารจิตวิญญาณด้วยข้อความสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ราคา 90 นาที :  5,500 บาท

หากคุณตัดสินใจเข้ารับโปรแกรมการบำบัดของ AYU ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะรวมอยู่ในราคาโปรแกรม