ไฟแห่งความสนใจใคร่รู้ เมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ถูกปลูกลงไปโดยสุชาดาและราชีพ

Mukti Michael Buck review for Rajeev Suchada AYU Center

ด้วยความขอบคุณและเคารพ! ไฟแห่งความสนใจใคร่รู้ เมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ถูกปลูกลงไปโดยสุชาดาและราชีพ ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณทั้งคู่ และหวังว่าเราจะได้ติดต่อกันต่อไป

 

 

 

มุคติ มิเชล บัค ผู้ก่อตั้ง Vedic Conservatory โปรแกรมรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังของ AYU April 20, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*