มีการนำเสนอเอกสารอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ที่ดีที่สุด

มีการนำเสนอเอกสารอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ที่ดีที่สุด
Ayurveda Workshop
June 30, 2016
    

มีการนำเสนอเอกสารอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ที่ดีที่สุดคือแต่ละคนจะได้รับการชี้แนะให้เข้าใจถึง “สภาวะปรกติ” และ โดชาของตนเอง เพื่อให้เรามีหนทางที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่จะประสบความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*