ผมชื่นชมผู้ที่ตั้งใจฟังและอธิบายเป็นอย่างดี

ผมชื่นชมผู้ที่ตั้งใจฟังและอธิบายเป็นอย่างดี
ทำความรู้จักอายุรเวท
June 2, 2016
    

ผมค้นพบบางสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับความรู้ของผมจาก ดร.ราชีพผู้ซึ่งมีความรู้มากมาย – น่าเสียดายที่ผมค้นพบเพียงส่วนเล็กๆ ผมชื่นชมผู้ที่ตั้งใจฟังและอธิบายเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*