ฉันได้เรียนรู้มากกว่าที่คาดหวัง

default image

ฉันได้เรียนรู้มากกว่าที่คาดหวังและสุดท้ายฉันก็ได้เลือกสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับฉันในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต ฉันไม่รู้จะขอบคุณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ


เอ็มมา คัลเซียโร Ayurveda Workshop May 31, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*