ฉันได้เรียนรู้มากกว่าที่คาดหวัง

ฉันได้เรียนรู้มากกว่าที่คาดหวัง
Ayurveda Workshop
May 31, 2016
    

ฉันได้เรียนรู้มากกว่าที่คาดหวังและสุดท้ายฉันก็ได้เลือกสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับฉันในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต ฉันไม่รู้จะขอบคุณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*