ซึ่งยอดเยี่ยมมากและเต็มไปด้วยข้อมูล

default image

ผมอยากมีเวลามากกว่านี้สำหรับการเรียน ซึ่งยอดเยี่ยมมากและเต็มไปด้วยข้อมูล ผมใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสถานที่อันสวยงามของคุณ ผมอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาแบบองค์รวมด้วยศาสตร์อายุรเวทให้มากขึ้น


เจมีย์ เกอร์ฮาร์ด Ayurveda Workshop June 30, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*