ฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณนำสมองส่วนที่สร้างสรรค์กลับคืนมาให้ฉัน ทำให้ชีวิตของฉันอิ่มเต็มขึ้นมาก

Lea Linster review for Rajeev Suchada AYU Center

ดร.ราชีพและดร.สุชาดาที่รัก

ส่วนที่ดีที่สุดของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณทั้งคู่ ฉันได้กลับมาเป็น “ตัวฉัน” อย่างแท้จริงอีกครั้ง ขอบคุณ ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปอีกและฉันคงพาเพื่อนรักของฉันไปด้วย ฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณนำสมองส่วนที่สร้างสรรค์กลับคืนมาให้ฉัน ทำให้ชีวิตของฉันอิ่มเต็มขึ้นมาก เดี๋ยวนี้ฉันกินอาหารเช้าปรุงอุ่นๆทุกวัน และพยายามทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณในเรื่องอาหารให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อยากกลับไปเร็วๆนี้

ด้วยความปรารถนาดีและรอยยิ้มที่สดใสที่สุด

 

ลี ลินสเตอร์ เชฟอาหารลักเซมเบิร์ก รางวัลเหรียญทอง 1989 โปรแกรมรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังของ AYU April 19, 2014