มีการจัดการที่ดีมาก ใช้ทัศนูปกรณ์อย่างมี

default image

มีการจัดการที่ดีมาก ใช้ทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริการชาและอาหารกลางวัน การค้นหาที่ต่อเนื่องในเรื่องการปฏิบัติตน ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและจับต้องได้

 

 

ไมเคิล แมคโดเวล Ayurveda Workshop June 30, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*