ผมซาบซึ้งใจที่ ดร.ราชีฟใช้เวลามากมายอธิบายและพูดคุยไม่เหมือนแพทย์แผนตะวันตก

ผมซาบซึ้งใจที่ ดร.ราชีฟใช้เวลามากมายอธิบายและพูดคุยไม่เหมือนแพทย์แผนตะวันตก
AYUโปรแกรมปรับสมดุลโดชา
December 10, 2016
    

ผมซาบซึ้งใจที่ ดร.ราชีฟใช้เวลามากมายอธิบายและพูดคุยไม่เหมือนแพทย์แผนตะวันตก การบำบัดดี หวังว่าสิ่งที่ดีขึ้นจะคงอยู่ได้ยาวนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*