ฉันจะแนะนำที่นี่ให้กับเพื่อนสนิทถ้าพวกเขามีเวลา

ฉันจะแนะนำที่นี่ให้กับเพื่อนสนิทถ้าพวกเขามีเวลา
ปรแกรมปรับสมดุลโดชา
November 1, 2017
    

เป็นการเปิดรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้ดี ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าตัวเองมีอะไรผิดปกติจนกระทั่งได้พบ ดร.ราชีพ ฉันจะแนะนำที่นี่ให้กับเพื่อนสนิทถ้าพวกเขามีเวลา ขอบคุณสำหรับพนักงานที่ดูแลฉันและแม่เป็นอย่างดีด้วย