สุชาดาเป็นครูที่มีความกระตือรือร้นและมีความหลงใหลในการสอนอย่างยิ่ง

เป็นการสอนที่ละเอียดมาก สุชาดาเป็นครูที่มีความกระตือรือร้นและมีความหลงใหลในการสอนอย่างยิ่ง ขอบคุณมาก


มูเรียล ดันแคน นักนวดบำบัดจดทะเบียน Ayurveda Workshop June 30, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*