เนื้องอกขนาดใหญ่และก้อนแข็งในระบบน้ำเหลืองได้หายไปส่วนใหญ่หลังการรักษา – ประมาณ 75% หายไป

เนื้องอกขนาดใหญ่และก้อนแข็งในระบบน้ำเหลืองได้หายไปส่วนใหญ่หลังการรักษา – ประมาณ 75% หายไป
AYUโปรแกรมล้างพิษตับ
August 17, 2017
    

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาฉันได้รับการบำบัดอายุรเวท (Panchakarma) และพบว่าเป็นประโยชน์มาก ฉันคิดว่าฉันสะอาดมากและไม่มีสารพิษในร่างกาย แต่การรักษาที่ศูนย์ AYU แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดย Panchakarma แบบดั้งเดิม ระบบ AYU Center มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามศาสตร์เวท จะแก้ปัญหาสุขภาพที่ว่ายาก – ในกรณีของฉันมีเนื้องอกขนาดใหญ่และก้อนแข็งในระบบน้ำเหลืองได้หายไปส่วนใหญ่หลังการรักษา – ประมาณ 75% หายไป ฉันหวังว่าจะได้เห็นผลในการย่อยอาหารของฉัน