ดร.ราชีพให้ข้อมูลจำนวนมากกับเรา

ดร.ราชีพให้ข้อมูลจำนวนมากกับเรา ฉันรู้สึกดีมากที่ถามคำถามได้มากเท่าที่ต้องการและหมอก็เต็มใจที่จะตอบ

 

อุษณีย์ นุชอนงค์ AYUโปรแกรมล้างพิษตับ June 1, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*